iletisim@gumruksen.org.tr         |         0532 582 30 19

  HAKKIMIZDA

  Gümrük Çalışanları Neden Örgütlenme Gereği Duyar?

  Türkiye misak-ı milli sınır hatlarındaki kapılarda ve ülke içlerindeki insan ve mal giriş çıkışlarının süzgeçten geçirilmesi aşamasında  gümrük çalışanlarımızın bizzat görev yaptığı bir gerçektir.

  Farklı görüş inançlara mensup çalışanlarımız olduğu kadar, “gümrük ve türevleri” tüm çalışanlarımızın ortak noktasıdır. Ülkemizdeki tüm kurumlardan farklı bir yapı sistemidir. Giriş çıkış noktalarında her türlü risklerle karşı karşıya olduğu da bir gerçektir.

  Ülkemizde Kamu görevlileri sendikaları toplu sözleşme kanunu 25.6.2001 yılında çıkmış, 12.7.2001 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca sendikalar kanununda değişiklik yapan 6289 sayılı kanunla getirilen yenilikler mevcuttur.

  Denilebilir ki  ne gerek var? Şuan mevcut sendikalar var, çalışanlarımızın bu sendikalara üyelikleri de mevcuttur

  Gümrük  esas ve uygulama açısından bazı farklılık barındırmaktadır. Uygulamalar mahkeme ve soruşturma aşamalarında  kanunda yazılı şekliyle bile yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Bu konuda  mevcut sendikaların gümrük çalışanlarının sorunlarını tam olarak anlatamamaktadırlar.

  Görsel ve yazılı medyada gümrük ifadesini okuyan her vatandaşın ilgili veya ilgisiz hayalinde canlandırdığı olumsuzluklar  dış yansımada  gümrük çalışanına bakışının olumsuz olduğu bir gerçektir. Çünkü gümrük çalışanı kanun gereği çıkıp kendini savunamamaktadır. Bu konuda sivil toplum kuruluşu olan sendikaların devreye girmesi gerekirken sendikaların da kendilerini gümrükçüleri nasıl savunuyorlar denilmesinden çekindikleri için sahipsiz kalmaktadır.

  Hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan gümrük çalışanlarımız olumsuz ön yargılarla karşı karşıya kaldığı da bir gerçektir.

  Amacımız bu boşluğu doldurmak, çalıştığımız kurumda esas ve uygulama aşamalarında yaşanan sıkıntıların birinci elden muhatabı gümrük çalışanıdır. Bu sebep ile kendi sıkıntılarını kendisi en iyi şekilde açıklayabilir izah edebilir

  En büyük sıkıntıların başında gümrüklü sahalarda gümrük işlemlerinin doğurduğu yan iş kollarında çalışanların da GÜMRÜK çalışanı olarak addedilmesi en büyük haksızlıkların başında gelmektedir. Gümrük bağlantılı çalışan diğer kurumlarda ki yanlış, hatalı sonuçların bile gümrüklere fatura edilmesi çalışanlarımızı yaralamaktadır.

  Bu sebep ile çalışanlarımız yaşadığı mahallerde gümrük personeliyim demeye çekinmektedir. Her kurumda olduğu gibi kendi kurumumuzda da olumsuzluklar olmakta, yanlış ve hata yapanlar çıkmaktadır. Koca bir camia ya aynı gözle bakılması etik ve ahlaki olduğu söylenemez. En ufak bir soruşturmada bile kimse sahip çıkmamaktadır. Adeta arenada aslanların önüne yem olarak acımasızca atılmaktadır.

  Halbuki  hatalı ve bilerek ithalat-ihracat işlemlerini yapan iş adamları Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarıdır. Öncelikle etik ve ahlaki değerlere en fazla önem vermesi gereken onlardır. Yaptıkları hataları  bir şekilde baskı ve sindirmeyle kabul ettirdikten sonra tüm faturanın gümrük çalışanına kesilmesi  nemalanan yazılı ve görsel meydanında tek suçlu gümrük çalışanını lanse etmesi  aşamasında çok maharetkar olduğu bir gerçektir.

  Yurt dışından kaçak malı getiren T.C vatandaşları  gerçek veya tüzel kişidir. Yurtdışına hayali ihracatı da gerçekleştiren T.C vatandaşları gerçek veya tüzel kişidir.

  Peki bu aşamada bunların hiç mi! suçları yoktur? veya bunlar iç kurumlarımız tarafından hiç mi kontrol edilmezler. Şirket kurulur, çalışmaya başlar, bütün  evraklarını bastırır, gerekli yerlerden izin alarak faaliyete geçer, yaptığı her iş kağıt üzerindedir, bu servis ağlarına kadar da böyledir, ancak bu tür kuruluşların çok nemalanması için teşviklerden yararlanması gerekmektedir,  fabrikada  üretim aşamasında kurulduğu yer itibarıyla yerel ve idari kurumların denetiminde gerekli belgeleri alırken hiç mi araştırılmaz, peki faaliyet raporları nasıl verilir, bunun dışarıya usulüne uygun gönderilmesi, belli zaman diliminde yakalanır, aldığı tüm resmi belgeler hayali sayılır, peki sormazlar mı ? insana bu şirket açılırken beyan ettiği merkezini, fabrikasına faaliyet raporu  verilmesi, aylık muhasebe işlemlerini vermesini, kestiği faturaları  kazandıklarıyla karşılaştırması gereken GÜMRÜK ÇALIŞANIMIDIR ki; kestiği faturayı yakalandıktan sonra hayali ilan ederek hayali ihracat),içinde sırf ihracat kelimesi geçtiği için gümrük çalışanlarına fatura edilir.

  Gümrük çalışanlarının  yaklaşık olarak yıllık dört yüz  milyar dolarlık ticaretinin gözetimini yapmaktadır. Ayrıca  otuzla otuz beş milyon yolcunun giriş çıkışlarına refakat etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin  böylesine dinamik ve hareketli sahasında çalışmak ülke içindeki hiçbir kurumda olmadığı bir gerçektir. Ancak  en kötü gözle bakılan da gümrük camiasıdır. Bu gerçekten çok yaman bir çelişkidir.

  GÜMRÜK ÇALIŞANLARI SENDİKASI olarak  bu olumsuzlukların üzerine gideceğimizi bildiriyor, Çalışanlarımızdan beklenen ve doğru olan etik ve ahlaki değerlere  yıllık dört yüz milyar dolarlık işlem yapan iş camiasından da kanun ve nizamlara uymasını beklemek en doğal hakkımızdır.

  GÜM-SEN   YÖNETİM KURULU