iletisim@gumruksen.org.tr         |         0532 582 30 19

  İLKELERİMİZ

  * Bağımsız ilkeli sendikacılık yapmak,

  * Dünya arenasında Türkiye Cumhuriyeti  Devletinin haklarını ve  stratejik hedefleri görüp gözetmek,

  * Çalışanlarımız arasında din dil  fikir özgürlüklerini  savunmak,

  * Çalışanlarımızın maddi ve sosyal haklarının istenmesinin yanında,hizmetin verim ve kalitesini yükseltmek,

  * Ücretlerde eşitlik ve adaleti savunmak,

  * Hakların aranmasında ülke menfaatleri gözetilerek tahrip ve yıkıcı faaliyetler olmadan ,diyalogla çözüme kavuşturmak,

  * Ortak aklın öncülüğünde sorunlara çözüm aramak,

  * Yıllardır gümrük çalışanlarının  yazılı ve görsel medya ile toplum nezdindeki olumsuz ve önyargılı  düşünceleri;   gümrükçü denildiğinde zihinlerde doğan olumsuz ön yargının giderilmesi için gereken çalışmaların yazılı ve görsel medyayı bilgilendirme ile  haksız ve yersiz olan bakış açısını en aza indirmek,

  * Çalışanlarımızın her halükarda yaşayacağı olumsuzluklar karşısında savunma hakkı için kendisine gereken her türlü yardımın yapılacağı,

  * Dünya ülkelerindeki gümrük çalışanları sendikalarıyla irtibata geçerek yararlanılabilecek görüş alışverişinde bulunmak,

  * Rotasyona tabi çalışanlarımızın gittikleri yerde kendileri için yatacak ,barınma, ulaşım, fiziksel çalışma şartları ,özellikle sınır kapılarımızda iş takipçileri konusunda gerekli mercilerin yardımları  konularında girişimlerde bulunulacağı,

  * Yönetim kadrosunun 4 dönem sonunda yenileneceği, eski kadronun yönetim ve tecrübelerinden faydalanılacağı, kendilerinin eğitim ve diğer sosyal haklar konularında araştırmalarda görevlendirilmesi,

  Gümrük Çalışanları Sendikasınca yukarıda maddeler halinde tespit edilen hususların yapılacağı yönetim kurulumuzca taahhüt edilir.

  GÜM-SEN YÖNETİM KURULU