iletisim@gumruksen.org.tr         |         0532 582 30 19

  NEDEN GÜMRÜK SENDİKASI ?

  Neden Gümrük Sendikası ?

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti  olması, örgütlenmenin  varlığını pekiştirmektedir.

  Sivil Toplum örgütleri ülkenin en dinamik  ortak akıl normlarının oluşmasında katkılarının büyüklüğü günümüzde tartışılmaz konumdadır.

  Neden kurumsal denirse, her kurumun kendi içinde işleyişi, kendi içinde sorunları ilk elden yaşanması, görmesi ve pratik çözümler üretmesi açısından olmasa olmaz konumundadır.

  Örgütlü olmanın bahse konu sorunları  çözme aşamasında çalıştığı kurumu da güçlü kılacaktır.

  Çağdaş demokrasi  bunu gerektirmektedir. Hakların bireysel değil; örgütlü olarak daha güçlü aranması anlamına gelmektedir.

  Evrensel hukuk normları çerçevesinde haklarını aramak üzere kurumsal örgütlenme kaçınılmaz hale gelmiştir.

  Ülkenin sorunlarıyla  ilgilenmek bireyin aidiyet duygusunun varlığını gösterir.

  Bizler Gümrük Çalışanları olarak ülkemizin gümrüklerle ilgili sorunlarını en iyi bilenleriz ülkemize katkımızı sunmak en başlı görevlerimizden biridir, çalışanlar olarak haklarımızı aramak amacıyla sivil toplum örgütü kurmanın gerekliliğini  görerek bu adımımızı atmış bulunmaktayız.

  Gümrük çalışanlarının ülkeye yaptığı katkı tartışılmaz konumdadır. Hava, deniz,  kara  sınır kapılarında  özverili çalışmaları on yıllar  öncesinin konumu derecesinde,  günümüz ithalat ihracat ve artan yolcu konumları göz önüne alındığında herkes tarafından kabul edilecektir.

  GÜM-SEN YÖNETİM KURULU