iletisim@gumruksen.org.tr         |         0532 582 30 19

  Gümrüklerde başlıca yapılan ithalat, ihracat ve transit işlemleri bir beyanname

  ve Transit Refakat Belgesi yada Tır Karnesi vb. belgelerle yapılmakta olup bu belgeler başlı başına birer dosyadır.

  Emniyet Genel Müdürlüğü yapılan bu ithalat, ihracat, transit işlemlerini yolcu işlemleri ile karıştırıyor olsa gerek ki gelişi güzel her mühürlü aracın mührünü sökebileceğini, ihracatı darma duman edebileceğini düşünmektedir.

  Yurtdışından gelen Tır Karnesi veya Transit Beyannamesi kapsamı eşya taşıyan araca müdahale edilemez, savcılık makamının kanıtlara göre bir dosya için işlem izni vermesi halinde bu mümkündür.

  Bu ithalatta, ihracatta ve transit ile diğer rejimlerde de aynıdır.

  Eğer yaparsanız Türkiye ’nin bağlı olduğu Dünya Gümrük Örgütü kuralları ve Dünya Ticaret Örgütünün kurallarını ihlal etmiş olursunuz.

  Gümrük personelimize kanunla verilen görevlere mülki idare oluru ile müdahale edilmemelidir. Ayrıca Gümrük personelinin ihtisaslaşmış sorumluluklarına müdahale etmek, ülkemizin yararına değil zararına olacaktır.

  Yıllık 600 milyar dolarlık işlemlerin yapıldığı Türkiye ’nin toplam gelirlerinin üçte biri’nden fazlasının toplandığı Gümrüklü Sahalarda yetki ve sorumluluk gümrük personelindedir.

  Türkiye’nin ihracattına darbe vurmak isterseniz veya Türkiye ’nin uluslararası ticaretine darbe vurmak isterseniz üçüncü dünya ülkelerinde görülebilecek acemilik, ben yaptım oldu düşüncesi ile hareket edip Ülkemize zarar verebilirsiniz.

  Comments are closed.