iletisim@gumruksen.org.tr         |         0532 582 30 19

    Bazı Gümrük İdareleri yap-işlet-devret modeli ile işletilen kapılarda, bazı gümrük idareleri ise GK 218. Madde kapsamında hizmet vermektedir. Devletin ve devletin memurlarının haklarını koruyan idarecileri tebrik ediyoruz. Bununla birlikte teşkilatımızdan gelen bilgilerde; bazı idarecilerin işletici kuruluşlarla yakın ilişki içerisinde olduğu, bu idarecilerin kendi kariyerleri, emeklilik sonrası hazırlık planları veya siyasi çıkarları çerçevesinde devletin memurunu adeta işletici kuruluşun personeli konumuna getirdiği, anılan kurumlarla yapılan protokolleri işletici kuruluş lehine olacak şekilde uygulamadığı, temel hukuk kurallarını yok sayan uygulamalara yer verdiği görülmekte, duyulmaktadır.

    Bilinmesini isteriz ki “yerinde kalmak, daha iyi bir yere tayin olmak, daha üst mevkilerde görevlendirilmek, emeklilik sonrası kariyer oluşturmak için”  hangi idareci emrindeki memuru işletici kuruluşa karşı ezdirirse hukuki sınırlar dahilinde tüm gücümüzle karşısında olacağız.

    Konu hakkında Ticaret Bakanlığına resmi yazı ile bildirimde bulunulmuş olup, Sendikamız tarafından da  Bölge Müdürlüğü/ Müdürlük bazında yapılan uygulamalar takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

    Comments are closed.