Yazar: admdrbilisimxxpanel

Gümrüklerde başlıca yapılan ithalat, ihracat ve transit işlemleri bir beyanname ve Transit Refakat Belgesi yada Tır Karnesi vb. belgelerle yapılmakta olup bu belgeler başlı başına birer dosyadır. Emniyet Genel Müdürlüğü yapılan bu ithalat, ihracat, transit işlemlerini yolcu işlemleri ile karıştırıyor olsa gerek ki gelişi güzel her mühürlü aracın mührünü sökebileceğini, ihracatı darma duman edebileceğini düşünmektedir. Yurtdışından gelen Tır Karnesi veya Transit Beyannamesi kapsamı eşya taşıyan araca müdahale edilemez, savcılık makamının kanıtlara göre bir dosya için işlem izni vermesi halinde bu mümkündür. Bu ithalatta, ihracatta ve transit ile diğer rejimlerde de aynıdır. Eğer yaparsanız Türkiye ’nin bağlı olduğu Dünya Gümrük Örgütü…

Read More

Tüm kurum, kuruluş ve şahıslarda olduğu gibi Ülkemizde bulunan Gümrük İdareleri de Normlar hiyerarşisi çerçevesinde hukukla yönetilmektedir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu başta olmak üzere bu kanunlara bağlı mevzuatın ana amacı Ülkemizde gümrük rejimlerini, ithalat, ihracat, transit vb gümrük işlemlerini düzenlemektir. Kanun koyucu, Gümrük İşlemlerini düzenlerken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının güvenliğini ve toplum sağlığını da düşünerek norm ortaya koymuştur. Gümrük İdarelerinde görev yapan herkes; hiyerarşik olarak en alttan en üste tüm kamu personeli, iş takipçileri ve iş sahipleri mevzuata uymak, iş ve işlemleri bu çerçevede yürütmek zorundadır. Kamu personeli bahsettiğimiz mevzuat ve idarenin…

Read More

Gaziantep’te saldırıya uğrayan Sözleşmeli Muhafaza Memuru Anıl MERMER’i Gümrük Çalışanları Sendikası olarak tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Meslektaşımızın durumu iyi. Tüm meslektaşlarına selamı var. Konunun hukuki boyutunun takipçisi olacağımızı tekrar belirtir böyle bir saldırının tekrarlanmamasını temenni ederiz.

Read More

Gümrük Çalışanları Sendikası olarak Ticaret Bakanlığına yapmış olduğumuz çalışma ziyareti kapsamında, taşrada çalışan ve sorunları birebir yaşayan insanlar olarak Personel Genel Müdürü Sayın Oğuzhan EFE’yi makamında ziyaret ettik. * Sözleşmeli Personelin kadro talebi, * 3.600 ek göstergenin taşra teşkilatında görev yapan tüm personele verilmesi, * Gümrük Hizmetleri Sınıfının tesis edilmesi, * Yer değiştirme yönetmeliğinin akıbeti, * Gerçekleştirilecek olan Görevde Yükselme Sınavında mülakat sürecinin şeffaf yönetilmesi, * Gürbulakta saldırıya uğrayan personel için gazilik ve nakdi terör tazminatı hususlarının çözüme kavuşturulması, * Bölge içi süresiz geçici görevlendirmelerin sonlandırılması, * Personelin yıllık izinlerinde yol izni kullandırılması ve nöbetle çalışan personelin dini/milli bayramlara, idari…

Read More

Gümrük Çalışanları Sendikası olarak Ticaret Bakanlığına yapmış olduğumuz çalışma ziyareti kapsamında, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Süleyman ALICI Beyi makamında ziyaret ettik. * 3600 ek göstergenin ayrım yapılmadan taşrada görev yapan tüm personele verilmesi, * Hiçbir kadronun mevcut kazanımlarını kaybetmeden Fazla Çalışma Ücreti Gösterge Cetvelinin yukarı yönde yeniden düzenlenmesi, * Maaş ve mesainin birlikte  emeklilik maaşına yansıtılması, * Taşrada görev yapan personelin, barınma, yemek ve servis sorunlarının çözümlenmesi, Konularda talepleri ilettik, görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başkanın samimi yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Read More

23.05.2022 tarihinde yaptığımız basın açıklamamız doğrultusunda, uzun yıllardır çözüm bekleyen sözleşmeli personel konusunun çözüme yaklaşıyor olmasından dolayı emeği geçen herkese başta Sayın Bakanımız Vedat BİLGİN Bey`e teşekkür ederiz. Basın açıklamasında da bildirdiğimiz üzere mevcut personelin kadroya geçirilmesinin yanında Gümrük Teşkilatına yapılacak yeni personel alımlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesi kapsamında yapılması, sözleşmeli personel sorununun tarihe karışması için elzemdir. Yapılacak yasal düzenlemenin yeni mağduriyetler oluşturmadan Meclisten geçmesi umuduyla şimdiden personelimize hayırlı uğurlu olsun.

Read More